MARIN:

 • Waterhydroliek-gestuurde dempers om inkomende golven te dempen.
 • Actieve weerstands-dynamometer-meter om een scheepsmodel te volgen.
 • 4 actieve lieren om een scheepsmodel gecontroleerd af te remmen.
 • Hulpgereedschap om led-lampen te verlijmen.
 • Stromingsprofiel t.b.v. high-speed OW-camera, deze verminderd de beïnvloeding van metingen.
 • Verschalen boei-platform om als model te kunnen testen.
 • Vervanging-ophanging 3D-positiecamera.
 • Hydrofoonmast met waterhydroliek in positie brengen.
 • Totale revisie modulaire sub wagen.
 • Stille wagen ontworpen om geluidsproeven te kunnen doen.
 • Offshore wagen ontworpen waarmee in vacuüm en met golven proeven kunnen worden gedaan.
 • Nieuw remsysteem Diep water tank.
 • Revisie Offshore Basin

MTSA-Technopower:

 • Gasdichte rollen voor Tata Steel voor fabricage van staalband.
 • Sorptiekoeler, een huis koelen met behulp van restwarmte.
 • Mini-monitor, doorzichtige kweekbak ontworpen, geschikt voor 10 Bar.
 • Waterstof uit zonne-energie. 100.000kg waterstof/jaar.

ISA-sport:

 • Voetbalkanon voor het meten van de kwaliteit van een gras of kunstgrasveld.
 • Impactmeter om bodems voor paarden te valideren.
 • Torsiemeter om de weerstand van een veld te meten.
 • Vlakheidsmeter om een (kunst)grasveld te keuren.
 • Sliding tester (kunst)grasvelden.

Consmema:

 • 20 Tons draadlier 300meter kabellengte voor baggerplatform.
 • Boekenmal voor het storten van 3 vloerdelen.

Deltares:

 • Pompkelders voor metingen in de nieuwe Deltagoot.
 • Meetopstelling voor een nieuw te bouwen sluis in IJmuiden (540 meter lang).

Assistive Innovations:

 • Robotarm voor huidonderzoek.
 • Draai-unit voor robotarm.
 • Passieve en actieve armondersteuning.
 • Mechatronische eethulp.

Diversen:

 • Fixeerbaar ponton (scheepswerf Misti).
 • Sterkteberekeningen aan bunkergiek (scheepswerf Misti).
 • Kantelbare drempel voor rolstoel.
 • Rolstoel voor in een open zeilboot.