Vacuümmeter

Voor de fabricage van IC's is, bij een speciale toepassing, vacuüm verpakte grondstof nodig. Het verzoek kwam van de producent van deze halfproducten. Deze wilde een apparaat ontwikkelen om, op laboratorium schaal, de kracht van het vacuüm te meten.

Voorstudie

Marktonderzoek wees uit dat er niets bruikbaar te koop was: te groot, te langzaam of beschadiging aan het product. Dat betekende dat er iets ontwikkeld moest worden. Testen wezen uit dat de folie van het product te trekken is door met een zuignap aan de folie te trekken. De verplaatsing die hierbij optreedt geeft een goede indicatie voor de diepte van het vacuüm.

Ontwerp

Nu het principe bekend was moest een keuze gemaakt worden welke uitvoering het meest geschikt was. Hiervoor zijn 3 modellen uitgewerkt en met elkaar vergeleken; twee daarvan zijn verder uitgewerkt.

Prototype

Na fabricage van de twee modellen zijn ze uitvoerig getest. Een is nog verder aangepast waardoor de testsnelheid kon worden opgevoerd.
Uiteindelijk bleek dit prototype te voldoen aan de eisen en kon vervolgens worden uitgewerkt tot het definitieve product.