FEM-analyse voor complexe sterkteberekeningen

Behalve spanningen is ook de vervorming op een eenvoudige wijze te simuleren. Zwakke punten in het ontwerp kunnen zo worden opgespoord en verbeterd. Hieronder een voorbeeld uit de praktijk.

Deze opdracht houdt verband met de vernieuwing van een meetinstrument bij onze klant. Een analyse leert dat de vormvastheid van de liggers van groot belang is om het meetinstrument te stabiliseren en de meetwaarden zuiver te kunnen bepalen.

De voor de hand liggende oplossing is om de oude liggers gewoon te vervangen. Maar de lasverbindingen waren bij de oude liggers niet door en door gelast in verband met de kans op vervorming door de warmte-inbreng.

Dat houdt een zeker risico in. Bovendien werkt "Het Andere Mechaniek" alleen maar met oude oplossingen als die kwalitatief overtuigend zijn.
Gekozen is voor een alternatieve en betere oplossing: lasersnijden en zetten van een RVS plaat. Dit alternatief biedt een groot aantal voordelen:

  • zeer eenvoudig te fabriceren
  • grote reproduceerbaarheid
  • door de gekozen vorm 2.7 keer zo sterk als de oude ligger
  • een moderner uiterlijk

Op de afbeeldingen:
de constructieberekeningen van de oude (boven) en de nieuwe ligger (onder).